FANDOM


Dominika KalarnaEdytuj

Jedna z bardzo nielicznych kobiet, której udało się wywalczyć pozycję równą mężczyzną, a często ku wielkiej ich wrogości wręcz przewyższającą tych ostatnich. Ta wysoka szczupła kobieta, początkowo kupczyni prowadząca mały interes w Bramie Północy, z biegiem czasu zyskiwała coraz większe wpływy. Kupiecki instynkt oraz umiejętności organizacyjne pozwoliły jej w przeciągu dwóch lat doprowadzić do bankructwa męską konkurencję, przejęła ich interesy tworząc tym samym wielką kompanię handlu tkaninami nazwaną od jej osoby Kompanią DK. Umiejętności dyplomacji, niesamowity wręcz talent do prowadzenia rozmów zarówno z dostawcami jak i klientami w przeciągu następnych 3 lat pozwolił jej zyskać drugą pozycję w gildii kupieckiej. Mając już ugruntowaną pozycję i sprawnie działającą kompanię handlową, kolejne lata poświęciła na działalność polityczną, doprowadziło to do sytuacji, kiedy to w 1242 roku została namiestnikiem handlowym Bramy Północy odpowiadając za cały handel praktycznie na terenie Zarzecza. Kiedy podczas wojny, wojska temerskie obległy miasto, kierowała obroną murów na odcinku od zamku południowego do Bramy Kasztanowej. Zdobyte tam doświadczenie wykorzystał gdy już po upadku i splądrowaniu miasta została szefem zaopatrzenia II Korpusu Północnego. Zaraz po wojnie została przyjęta do Rady Książęcej, gdzie dba zarówno o rozwój wolnego handlu jak i ogólnie pojętą gospodarkę Ellander. Wedle nigdy niepotwierdzonych plotek, utrzymuje intymne kontakty z regentem Barbarossą, który tym samym kontroluje jej działalność w Radzie.