FANDOM


Ellander
Herb HerbmiastaBordowo srebrna szachownica.
Powierzchnia 6 km2
Populacja 18 tyś. mieszkańców
Struktura rasowa 95% ludzie,
2% krasnoludy, 1% niziołki; 1% elfy; 1%inne rasy
Organ sprawujący władzę Rada Miejska

Stolica księstwa Ellander, aktualna siedziba Kościoła Niezwyciężonego.

PołożenieEdytuj

Miasto położone jest na wrzynającym się w Jezioro Grzmotów w jego najwęższym miejscu półwyspie. Otoczone z dwóch stron wodą od strony lądu odgrodzone jest potężnym murem. Miasto leży na środku Karmazynowego Szlaku, który nie omijając miasta przebiega przez jego zachodnie dzielnice. Droga wodna z Ellander prowadząca do przystanie na przeciwległym brzegu jest najkrótszym sposobem, aby przez Przełęcz Gryfa i masyw Mahakamu dostać się do Aedrin.

Odsunięta na zaledwie 5 kilometrów na zachód od miasta Stara Puszcza jest głównym źródłem doskonałego materiału stanowiącego podstawę produkcji Ellander, oraz będącym jednocześnie jednym z jego sztandarowych towarów eksportowych. Teren pomiędzy miastem a puszczą jest praktycznie idealnie równą trawiastą przestrzenią, stanowiącą dogodny punkt dla dużej koncentracji wojsk.

Większość dzielnic Ellander położona jest niewiele wyżej ponad lustrem jeziora, wyjątek stanowią tu Dzielnica książęca i Papieska, które ulokowane są na kilkumetrowym pionowym od strony jeziora wzniesieniu. Takie umiejscowienie znacząco utrudnia dostęp do nich od strony jeziora ograniczając je jedynie do Kanału Książęcego i niewielkich przystani z których prowadzą na górę strome schody.

HistoriaEdytuj

Około 950 roku na terenie dzisiejszego Ellander zostaje zbudowany dwór książęcy, stanowiący letnią rezydencję młodych książąt temerskich. Funkcję tę pełni do roku 1029 kiedy to zostaje złupiony przez barbarzyńskie plemiona przeprawiające się ze wschodniego brzegu Jeziora Grzmotów.

Rozumiejąc strategiczne położenie Ellander ówczesny król Temerii w rok później rozpoczyna na terenie spalonego grodu budowę warownej osady otoczonej będącym na tamte czasy nowością kamiennym murem. Gród szybko dowodzi swojej wartości i już w roku 1082 zostaje znacząco rozbudowany praktycznie do granic aktualnej Dzielnicy Książęcej celem pomieszczenie znaczniejszych oddziałów. W tym samym okresie staje się on siedzibą Księcia Elladerskiego, który przenosi tu się z Bramy Północy, chcąc sprawować władzę z centrum swojego dominium.

Wydarzenia roku 1120 i trwająca 10 lat Wojna Pobożna nie wyrządzają miastu praktycznie żadnej szkody, dzięki czemu w roku 1130 miasto jest jednym z najświetniejszych w regionie i z powodzeniem konkuruje z Wyzimą.

Gdy w roku 1145 Kościół Niezwyciężonego postanawia ulokować w Ellander swoją siedzibę, miasto doczekuje się pierwszej dużej przebudowy. Północne zabudowania przylegające do Miasta Głównego zostają wyburzone a na ich miejsce rozpoczyna się budowa Dzielnicy Papieskiej. Za wsparciem kościoła rozpoczyna się budowa nowych murów miejskich, które swym zasięgiem przewidują znaczący rozwój miasta.

Mimo przyszłościowego planowania już w 1230 ulokowana jeszcze dalej na północ dzielnica budowana w starym stylu z wąskimi uliczkami w znakomitej części drewniana zabudową, wypełnia cały dostępny obszar wewnątrz murów miejskich. Liczba ludności sięga już ponad 14 tyś mieszkańców.

Na południe od Dzielnicy Książęcej i Bidnioka powstaje przyległa do ówczesnych murów biedna dzielnica Nawieje, gdzie schronienie znajduje ludność licząca na dobrobyt w bogatej stolicy.

Jasnym staje się, że chcąc utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju miasto musi zostać szybko i sprawnie rozbudowane. Zapada kontrowersyjna decyzja o poszerzeniu Ellander aż poza biegnący tuż pod murami Karmazynowy Szlak. Jeszcze więcej kontrowersji budzi decyzja o włączeniu w obszar miasta biednego Nawieja. Jedynie dzięki obietnicy wyburzenia Bidnioka i przekształcenia go w ekskluzywną Dzielnicę Panów część radnych zgadza się poprzeć projekt.

Zburzenie części starych murów pozwala połączyć w jedno dotychczasową Dzielnicę Rzemieślników Książęcych z przyległą do miasta osadą Wolnych Rzemieślników, powstaje Dzielnica Manufaktur jedna z najbardziej cenionych na kontynencie wytwórnia łuków i rzadkich wyrobów jubilerskich.

Na miesiąc przed ogłoszeniem przez księstwo niepodległości zakończony zostaje ostatni z etapów rozbudowy stolicy. Do użytku oddane zostają oficjalnie dzielnice przeładunkowe Potok Północny i Południowy oraz Dzielnica Handlowa powstała tak na prawdę z otoczenia nowym murem przyległych do miasta zabudowań kupieckich położonych po obu stronach Karmazynowego Szlaku który zostaje tym samym zamknięty w obrębie miasta.

Ellander dziśEdytuj

Aktualnie jedno ze znaczniejszych a na pewno najbogatszych miast kontynentu. Zarówno za sprawą swojego położenia na głównym szlaku handlowym Północ-Południe jak i dzięki siedzibie Kościoła Niezwyciężonego.

Liberalne prawo podatkowe ostatniego pięciolecia, spowodowało utrzymanie dobrej koniunktury pomimo toczącej się z Temerją wojny. Nastawienie na handel, wraz z przemysłem własnym tak nowoczesnymi manufakturami jak i zakładami cieszącymi się wieloletnią renomą pozwala miastu stale się rozbudowywać i wzbogacać.

W samym mieście bardziej niż w regionie daje się odczuć prześladowania rasowe, mimo to w stolicy nadal daje się zauważyć pewien odsetek nieludzi. Silne kupieckie i rzemieślnicze klany krasnoludzkie stanowią ponad 2% populacji miasta, a odsetek niziołków mimo iż niewysoki w skali kontynentu jest największy w regionie. Wyparte praktycznie ze swoich rdzennych terenów elfy skupione są w niewielkich grupach liczących łącznie około 200 osób.

Miasto jest siedzibą kilkudziesięciu mniejszych i większych organizacji i instytucji z Kompanią Ellander-Novigard na czele.

Zobacz Też: 
*Kategoria: Ważne osobistości Ellander

Handel i przemysłEdytuj

Praktycznie od samego założenia Ellander zawdzięcza swoją świetność bliskości Karmazynowego Szlaku. Potoki karawan kupieckich płynących z północnych królestw Redanii, Koviru czy Povis, mając do wyboru drogę przez Temerię i Brokilon, wolą wybrać wygodny i bezpieczniejszy szlak przez Ellander. Również dla eksportujących na północ Cintry i Sodden, wygodniej jest korzystać z największego traktu kontynentu. Bliskość Mahakamu dodatkowo stymuluje handel w regionie.

Drugorzędną rolę po handlu odgrywa przemysł i eksport wyrobów własnych. W samym mieście brak jakiegokolwiek przemysłu ciężkiego, główny okręg przemysłowy księstwa znajduje się w Spricie do którego prowadzi jedynie wodny szlak z przystani w Ellander. Liczne miejskie manufaktury produkują natomiast poszukiwane na kontynencie łuki, pierwszorzędne wyroby jubilerskie, ale również tkaniny. Przemysł zbrojmistrzowski i płatnerski jest w samym mieście niezbyt liczny lecz głęboko wyspecjalizowany. Znacznie łatwiej jest kupić mistrzowsko wykonany czekram niż tuzin pospolitych mieczy. Świeżo powstające firmy produkujące meble zyskują sobie coraz lepszą renomę wciąż pozostając jednak w cieniu wytwórni z Wyzimy czy Vengerbergu.

Miejsca charakterystyczneEdytuj

Organizacje i instytucjeEdytuj

Zobacz Też: 
*Kategoria: Organizacje Ellander

Garnizon i mury miejskieEdytuj