FANDOM


Wydarzenia Edytuj

 • 1130
  • Hellen II prosi o pomoc stryja, który 5 czerwca na czele wojsk Redami przekracza Pontar i podbija całą Temerię,
  • Koronacja Falwicka syna Rydera na króla Temerii.
 • 1160
  • Zniesłąwiony przez papieża abdykuje książę Hipolit II.
 • 1238
  • Początek represji wobec nieludzi, zaczyna się tępić mieszane związki.
 • 1240
  • Ellander ogłasza niepodległość, rozpoczyna się wojna z Temerią.
 • 1241
  • Król August ginie w zamachu zorganizowanym przez wywiad Ellander.
 • 1244
  • Księżna Ellanderyjska rodzi martwe dziecko i popada w obłęd,
  • Książe ginie w niejasnych okolicznościach, szef wywiadu Fryderyk Barbarossa zostaje mianowany Regentem Księstwa,
  • Papież Allisander de Orfen wyklina Lorda Barbarosse,
  • W księstwie narastają nastroję nacjonalistyczne.
 • 1245
  • Ekspedycja wosjkowa na pomoc Aedrin, zakończona zachowaniem status quo ante bellum. Wrost wpływów Ellander w Aedrin, przygotowania do podpisania przymieża ,
  • Misje dyplomatyczne do wielu stolic regionu przynoszą uspokojenie nastrojów, znika przynajmniej chwilowo widmo wojny,
  • Rosną niepokoje na wschodzie kontynentu, pojawia się niebezpieczeństwo wojny religijnej.
 • 1246
  • Na początku roku ma miejsce cudowne ozdrowienie Księżnej Marii Anny
  • Przygotowywany jest ślub Księżnej i Regenta