FANDOM


Urząd powoływany w przypadku niemożności sprawowani rządów przez przedstawiciela rodziny książęcej z prostej linii.
Może to oznaczać jedną z trzech poniższych sytuacji:

  • nie istnieje potomek rodziny książęcej z prostej linii,
  • prawowity następca tronu jest zbyt młody by pełnić obowiązki,
  • u następcy tronu stwierdzono ponad wszelką wątpliwość trwałą niezdolność do rządzenia księstwem.

W każdym innym przypadku obowiązki głowy państwa przejmuje najstarszy potomek dowolnej płci.

Powołanie regenta jest jednak opcjonalnym wyjściem, inną alternatywą jest kolegialne sprawowani rządów przez Radę Książęcą. Jednak nawet w przypadku powołania regenta jest on osobą zależną od decyzji Rady.
Pierwszeństwo w objęciu stanowiska mają krewni rodziny książęcej, w drugiej dopiero kolejności Rada może rozważać inne kandydatury.
Wybór regenta musi zostać dokonany przynajmniej trzema głosami.

Podstawowym zadaniem regenta jest doprowadzenie do objęcia tronu przez nowego księcia.

Wspólnie z Radą prowadzi on również politykę wewnętrzną i zagraniczną księstwa. Reprezentuje państwo oraz ma uprawnienia do zawierania w imieniu Ellander wszelkich zobowiązań.

Dotychczas trzykrotnie doszło do powołania regenta: